ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 กรกฎาคม 2565
ITMaster ( 2022-06-13 11:05:05)

กำหนดการอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Proficiency) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 : IT Proficiency semester 1/2022
ITMaster ( 2022-06-10 13:43:19)

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 3/2564 (รอบพิเศษ) อบรมวันที่ 9-28 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ e-Learning (นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง)
ITMaster ( 2022-06-08 14:59:31)

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 3/2564 อบรมวันที่ 28 มีนาคม 2565 - 30 เมษายน 2565 ผ่านระบบ e-Learning (นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง)
ITMaster ( 2022-05-19 14:15:58)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 (รอบพิเศษ) ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
ITMaster ( 2022-05-08 16:49:09)

ด่วน เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรไทยที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2564 ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2565
ITMaster ( 2022-05-03 16:29:30)

ประกาศผลการอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 (อบรมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 - 17 เมษายน 2565)
ITMaster ( 2022-04-29 11:18:01)

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 อบรมระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 - 6 มีนาคม 2565
ITMaster ( 2022-04-07 15:27:17)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 28 มีนาคม 2565 - 17 เมษายน 2565 (update 24 มีนาคม 2565)
ITMaster ( 2022-03-24 14:14:14)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
ITMaster ( 2022-03-24 13:08:29)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

 

Wildcard SSL Certificates