หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เรื่อง "PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เรื่อง "PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ

           สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้เรื่อง "PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ผ่านระบบ Zoom

วันที่อบรม : พุธที่ 21 กันยายน 2565  เวลา 10:00 - 12:00 น. 

วิทยากร :  คุณลุคมัน หะยีดาราโอะ​ Cyber Security Department Manager/Business Development Manager 
                จากบริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้คำปรึกษา และบริการจัดทำ PDPA ครบวงจร

หัวข้อในการอบรม
-ภาพรวมของกฎหมาย PDPA
-กิจกรรมที่ถูกควบคุมภายใต้ PDPA
-ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
-บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
-โทษตามกฎหมาย PDPA
-สิทธิของเจ้าของข้อมูลฯ
-หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล
-ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล
-ภาพรวมชุดกฎหมายด้านความปลอดภัยข้อมูล
-มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

Click link เพื่อลงทะเบียน: https://forms.office.com/r/KNfWASB5cc   หรือ scan QR code เพื่อลงทะเบียน 

 

 

Wildcard SSL Certificates