หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 1/2565 อบรมวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 - 14 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ e-Learning (นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง)

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 1/2565 อบรมวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 - 14 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ e-Learning (นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง)

โครงการ IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น 301 คน เป็นการอบรมแบบ Online Self-Learning โดยนักศึกษาจัดสรรเวลาเอง ผ่านระบบ PYU e-Learning

เกณฑ์การผ่านอบรม :

1. Click ดูเอกสาร คลิปวีดีโอและทำแบบประเมิน เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
2. ทำงานส่งครบตามเงื่อนไข พร้อมทั้งทำแบบทดสอบวัดความรู้ภายในเวลาที่กำหนด และได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

-->> Click ที่นี่เพื่อดูไฟล์ผลการอบรม IT2 (update 5 ตุลาคม 2565)

***กรณีนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรม และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565 จะเปิดรับลงทะเบียนรอบพิเศษระหว่างวันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2565 Click ที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
    (ให้ Click link เพื่อ Download คำร้องขอเข้าอบรม และชำระค่าธรรมเนียมในการอบรมอีกครั้ง 300 บาท)
 

      Link สำหรับ download คำร้องของเข้าอบรมhttps://it.payap.ac.th/home/uploads/userfiles/file/ITRequestForm_ud080765.pdf*** click ดูประกาศ แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)

***ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ:
link Facebook: https://www.facebook.com/itpayap


 

 

Wildcard SSL Certificates