หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผลสอบ
1 6301300031 ภัทรวรรธน์ คงเมือง ผ่าน
2 6401190090 ธัญญา โสภา ผ่าน
3 6501110043 คมน์ภูชิสส์ ธนันท์ชัย ไม่ผ่าน
4 6501210484 สร้อยฟ้า เปลี่ยมจิ๋ว ผ่าน
5 6501211290 นางสาววนิดา  ศิริประโชติ ไม่ผ่าน

 

 

Wildcard SSL Certificates