หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 2/2565 รอบอบรมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 - 4 มกราคม 2566 ผ่านระบบ e-Learning (นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง)

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 2/2565 รอบอบรมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 - 4 มกราคม 2566 ผ่านระบบ e-Learning (นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง)

โครงการ IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 รอบอบรมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 - 4 มกราคม 2566
มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น 292 คน เป็นการอบรมแบบ Online Self-Learning โดยนักศึกษาจัดสรรเวลาเอง ผ่านระบบ PYU e-Learning

เกณฑ์การผ่านอบรม :

1. Click ดูเอกสาร คลิปวีดีโอและทำแบบประเมิน เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
2. ทำงานส่ง พร้อมทั้งทำแบบทดสอบวัดความรู้ภายในเวลาที่กำหนด และได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

-->> Click ที่นี่เพื่อดูไฟล์ผลการอบรม IT2 (update 21 กุมภาพันธ์ 2566)

***กรณีนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรมให้ติดตามประกาศรับลงทะเบียนโดยจะเปิดรับลงทะเบียนรอบถัดไปในภาคเรียนที่ 1/2566 

 

*** click ดูประกาศ แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)

***ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ:
link Facebook: https://www.facebook.com/itpayap


 

 

Wildcard SSL Certificates