หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 2/2566 (รอบพิเศษ) ระหว่างวันที่ 5 - 26 กุมภาพันธ์ 2567 update 25 เมษายน 2567

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 2/2566 (รอบพิเศษ) ระหว่างวันที่ 5 - 26 กุมภาพันธ์ 2567 update 25 เมษายน 2567

เกณฑ์การผ่านอบรม :

1. Click ดูเอกสาร คลิปวีดีโอและทำแบบประเมิน เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
2. ทำงานส่ง พร้อมทั้งทำแบบทดสอบวัดความรู้ภายในเวลาที่กำหนด และได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

-->> Click ที่นี่เพื่อดูไฟล์ผลการอบรม IT2 2-2566 รอบพิเศษ   (update 25 เมษายน 2567)

***กรณีนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรม และได้ยื่นคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2566 สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมในภาคเรียนที่ 3/2566 ได้ 

โดยต้องส่งคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมขอเข้าอบรมอีกครั้งเป็นเงิน 300 บาทด้วย

*** click เพื่อ download คำร้องขอเข้าอบรม


*** click ดูประกาศ แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)

***ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ:
link Facebook: https://www.facebook.com/itpayap


 

 

Wildcard SSL Certificates