หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

Student List: IT for Working (IT2) training course in semester 2/2023. Date: 21, 28, February 2024, and 6 March 2024. ITMaster ( 2024-02-16 11:25:00)

ด่วน ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 - 3 มกราคม 2567 (บางส่วน) update 3 กุมภาพันธ์ 2567 ITMaster ( 2024-02-03 15:34:27)

ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 รอบพิเศษ ระหว่างวันที่ 5 - 26 กุมภาพันธ์ 2567 (update 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:30 น.) ITMaster ( 2024-02-03 15:16:14)

ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 (update 23 กุมภาพันธ์ เวลา 16:30 น.) ITMaster ( 2024-02-03 15:00:25)

ด่วน!!!! เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 (รอบพิเศษ) ตั้งแต่ 15 - 31 มกราคม 2567 นี้เท่านั้น ITMaster ( 2024-01-10 15:57:50)

Online Enrollment : IT Proficiency for Working (IT2) For International College Students Semester 2/2023. Please Submit by 14 February 2024. ITMaster ( 2024-01-05 15:34:17)

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ภาคเรียนที่ 2/2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2567 ITMaster ( 2024-01-04 14:18:02)

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ITMaster ( 2024-01-03 16:39:32)

ประรายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ITMaster ( 2023-11-30 11:32:18)

ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 - 3 มกราคม 2567 (update 15 ธันวาคม 2566 เวลา 15:00 น.) ITMaster ( 2023-11-24 15:14:23)

เปิดรับลงทะเบียนสอบซ่อม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ITMaster ( 2023-11-21 16:04:32)

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 1/2566 (รอบพิเศษ) อบรมวันที่ 4 กันยายน 2566 - 8 ตุลาคม 2566 ผ่านระบบ e-Learning (นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง) ITMaster ( 2023-11-09 11:27:07)

ประกาศผลการอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 รอบการอบรม: วันที่ 6 - 27 กันยายน 2566 ผ่านระบบ e-Learning นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง (update 10 พ.ย. 66 เวลา 14:00 น.) ITMaster ( 2023-11-07 16:23:36)

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2566 - 19 พฤศจิกายน 2566 ITMaster ( 2023-10-27 16:42:44)

กำหนดการอบรม Payap IT Proficiency (IT1 และ IT2) และการสอบซ่อม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ITMaster ( 2023-10-05 14:12:06)

 

Wildcard SSL Certificates