หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 ตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2567 - 3 กรกฎาคม 2567 ITMaster ( 2024-06-06 15:47:08)

ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Working (IT2) สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 1 - 22 พฤษภาคม 2567 (update 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:30 น.) ITMaster ( 2024-04-26 14:40:56)

ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2567 (update 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:30 น.) ITMaster ( 2024-04-26 13:55:01)

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 2/2566 (รอบพิเศษ) ระหว่างวันที่ 5 - 26 กุมภาพันธ์ 2567 update 25 เมษายน 2567 ITMaster ( 2024-04-25 14:53:09)

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 - 3 มกราคม 2567 update 25 เมษายน 2567 ITMaster ( 2024-04-25 14:49:35)

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทยที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2566 ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 เมษายน 2567 ITMaster ( 2024-04-10 15:47:24)

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทยที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2566 ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 เมษายน 2567 ITMaster ( 2024-04-10 15:35:41)

ประกาศผลการอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 รอบการอบรม: วันที่ 7 - 28 ก.พ. 67 ผ่านระบบ e-Learning นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง (update 1 เม.ย. 67 เวลา 16:30 น.) ITMaster ( 2024-04-09 16:26:37)

Student List: IT for Learning (IT1) training course in semester 2/2023. Date: April 3, 2024. ITMaster ( 2024-03-29 15:13:37)

Online Enrollment : IT Proficiency for Learning (IT1) For International College Students Semester 2/2023. Please Submit by 27 March 2024. ITMaster ( 2024-03-12 14:11:52)

Student List: IT for Working (IT2) training course in semester 2/2023. Date: 21, 28, February 2024, and 6 March 2024. ITMaster ( 2024-02-16 11:25:00)

ด่วน ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 - 3 มกราคม 2567 (บางส่วน) update 3 กุมภาพันธ์ 2567 ITMaster ( 2024-02-03 15:34:27)

ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 รอบพิเศษ ระหว่างวันที่ 5 - 26 กุมภาพันธ์ 2567 (update 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:30 น.) ITMaster ( 2024-02-03 15:16:14)

ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 (update 23 กุมภาพันธ์ เวลา 16:30 น.) ITMaster ( 2024-02-03 15:00:25)

ด่วน!!!! เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 (รอบพิเศษ) ตั้งแต่ 15 - 31 มกราคม 2567 นี้เท่านั้น ITMaster ( 2024-01-10 15:57:50)

 

Wildcard SSL Certificates