หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 กรกฎาคม 2565 ITMaster ( 2022-06-13 11:05:05)

กำหนดการอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Proficiency) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 : IT Proficiency semester 1/2022 ITMaster ( 2022-06-10 13:43:19)

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 3/2564 (รอบพิเศษ) อบรมวันที่ 9-28 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ e-Learning (นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง) ITMaster ( 2022-06-08 14:59:31)

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 3/2564 อบรมวันที่ 28 มีนาคม 2565 - 30 เมษายน 2565 ผ่านระบบ e-Learning (นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง) ITMaster ( 2022-05-19 14:15:58)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 (รอบพิเศษ) ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ITMaster ( 2022-05-08 16:49:09)

ด่วน เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรไทยที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2564 ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2565 ITMaster ( 2022-05-03 16:29:30)

ประกาศผลการอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 (อบรมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 - 17 เมษายน 2565) ITMaster ( 2022-04-29 11:18:01)

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 อบรมระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 - 6 มีนาคม 2565 ITMaster ( 2022-04-07 15:27:17)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 28 มีนาคม 2565 - 17 เมษายน 2565 (update 24 มีนาคม 2565) ITMaster ( 2022-03-24 14:14:14)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ITMaster ( 2022-03-24 13:08:29)

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ สอบเมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ITMaster ( 2022-03-14 14:52:28)

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ภาคเรียนที่ 3/2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565 ITMaster ( 2022-03-08 15:37:39)

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มีนาคม 2565 ITMaster ( 2022-03-08 15:05:50)

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ สอบเมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ITMaster ( 2022-03-02 13:30:56)

Student List: IT Proficiency for Working (IT2) - 2/2021. For International College Students during 28 February 2022 - 17 April 2022. ITMaster ( 2022-02-24 13:14:26)

 

Wildcard SSL Certificates