หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับลงทะเบียนสอบซ่อม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ITMaster ( 2022-11-29 14:42:57)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป (Update 28 พ.ย. 65) ITMaster ( 2022-11-28 19:48:53)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป (Update 22 พ.ย. 65) ITMaster ( 2022-11-22 14:40:43)

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2565 ITMaster ( 2022-11-09 16:33:39)

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 1/2565 (รอบพิเศษ) อบรมวันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบ e-Learning (นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง) ITMaster ( 2022-10-27 13:15:26)

ประกาศผลการอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 รอบการอบรม: วันที่ 12 กันยายน 2565 - 2 ตุลาคม 2565 ITMaster ( 2022-10-27 09:56:42)

IT Proficiency for Learning (IT1) Training Student List of Semester 1/2022. The training course runs from 24 October 2022 to 13 November 2022. ITMaster ( 2022-10-20 14:32:22)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 รอบพิเศษ ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันนี้ 9 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป (Update 8 ต.ค. 65 เวลา 23:30 น.) ITMaster ( 2022-10-08 17:38:19)

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 1/2565 อบรมวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 - 14 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ e-Learning (นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง) ITMaster ( 2022-10-05 15:26:36)

ด่วน เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรไทยที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 ตุลาคม 2565 เท่านั้น ITMaster ( 2022-10-04 16:37:56)

Online Enrollment : IT Proficiency for Learning (IT1) for International College Students Semester 1/2022 ITMaster ( 2022-10-04 14:14:57)

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เรื่อง "PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ITMaster ( 2022-09-15 11:37:55)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 12 กันยายน 2565 - 2 ตุลาคม 2565 (update 6 กันยายน 2565) ITMaster ( 2022-09-06 17:09:34)

The student list registers for the IT for Working (IT2) training course in semester 1/2022, which runs from August 29th to October 2nd, 2022. ITMaster ( 2022-08-22 14:05:11)

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ITMaster ( 2022-08-15 16:31:55)

 

Wildcard SSL Certificates