หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

Online Enrollment : IT Proficiency for Working (IT2) For International College Students Semester 2/2022. Please Submit by 15 January 2023. ITMaster ( 2023-01-09 15:15:45)

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 ITMaster ( 2023-01-05 14:34:55)

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2565 ITMaster ( 2022-11-09 16:33:39)

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เรื่อง "PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ITMaster ( 2022-09-15 11:37:55)

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2565 ITMaster ( 2022-08-15 10:48:43)

กำหนดการอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Proficiency) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 : IT Proficiency semester 1/2022 ITMaster ( 2022-06-10 13:43:19)

ประกาศผลการอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 (อบรมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 - 17 เมษายน 2565) ITMaster ( 2022-04-29 11:18:01)

แนะนำการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยพายัพ ITMaster ( 2020-06-22 15:30:18)

แนะนำการใช้งาน Microsoft Team ITMaster ( 2020-06-22 13:37:16)

แนะนำการใช้อีเมลมหาวิทยาลัย ITMaster ( 2020-06-18 12:35:52)

 

Wildcard SSL Certificates