หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

The student list for the IT for Learning (IT1) Training course in semester 2/2022 runs from March 27 to April 21, 2023. ITMaster ( 2023-03-20 14:25:15)

The Result of IT Proficiency for Working (IT2) Training, 2/2022, for International College Students during January 23–February 26, 2023 ITMaster ( 2023-03-16 12:02:35)

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 2/2565 (รอบพิเศษ) วันที่ 1 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66 ผ่านระบบ e-Learning (นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง) ITMaster ( 2023-03-15 16:12:23)

Online Enrollment : IT Proficiency for Learning (IT1) for International College Students Semester 2/2022 ITMaster ( 2023-03-02 11:33:48)

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 2/2565 รอบอบรมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 - 4 มกราคม 2566 ผ่านระบบ e-Learning (นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง) ITMaster ( 2023-02-21 15:51:11)

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ITMaster ( 2023-02-01 14:12:25)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 2/2565 (รอบพิเศษ) ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 66 เป็นต้นไป (Update 8 ก.พ. 66 เวลา 14:55 น.) ITMaster ( 2023-01-28 23:03:25)

ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 1 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 (update 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:15 น.) ITMaster ( 2023-01-28 22:35:49)

The student list registers for the IT for Working (IT2) training course in semester 2/2022, which runs from January 23–February 26, 2023. ITMaster ( 2023-01-18 14:21:41)

ด่วน เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) รอบพิเศษ เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรไทยที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มกราคม 2566 เท่านั้น ITMaster ( 2023-01-12 12:20:23)

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ITMaster ( 2023-01-05 11:27:00)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ภาคเรียนที่ 2/2565 รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ITMaster ( 2022-12-19 14:07:37)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ภาคเรียนที่ 2/2565 รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ITMaster ( 2022-12-14 13:46:00)

เปิดรับลงทะเบียนสอบซ่อม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ITMaster ( 2022-11-29 14:42:57)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป (Update 15 ธ.ค. 65) ITMaster ( 2022-11-28 19:48:53)

 

Wildcard SSL Certificates