หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ITMaster ( 2022-08-15 16:31:55)

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2565 ITMaster ( 2022-08-15 10:48:43)

Online Enrollment : IT Proficiency for Working (IT2) For International College Students Semester 1/2022. Please Submit by 21 August, 2022. ITMaster ( 2022-08-08 16:10:33)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ITMaster ( 2022-08-01 13:26:57)

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการใช้งาน MS Teams สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 โดยวิทยากรจาก Microsoft Thailand ITMaster ( 2022-07-27 03:05:50)

ประกาศ รับลงทะเบียนสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยนักศึกษาจะต้องส่งคำร้องและหลักฐานชำระเงินตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ ITMaster ( 2022-07-21 14:01:03)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (Update 26 ก.ค. 65) ITMaster ( 2022-07-08 17:53:26)

เอกสารแนะนำสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ITMaster ( 2022-07-04 12:07:38)

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 กรกฎาคม 2565 ITMaster ( 2022-06-13 11:05:05)

กำหนดการอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Proficiency) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 : IT Proficiency semester 1/2022 ITMaster ( 2022-06-10 13:43:19)

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 3/2564 (รอบพิเศษ) อบรมวันที่ 9-28 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ e-Learning (นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง) ITMaster ( 2022-06-08 14:59:31)

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 3/2564 อบรมวันที่ 28 มีนาคม 2565 - 30 เมษายน 2565 ผ่านระบบ e-Learning (นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง) ITMaster ( 2022-05-19 14:15:58)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 (รอบพิเศษ) ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ITMaster ( 2022-05-08 16:49:09)

ด่วน เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรไทยที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2564 ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2565 ITMaster ( 2022-05-03 16:29:30)

ประกาศผลการอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 (อบรมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 - 17 เมษายน 2565) ITMaster ( 2022-04-29 11:18:01)

 

Wildcard SSL Certificates