หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2565 ITMaster ( 2022-08-15 10:48:43)

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการใช้งาน MS Teams สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 โดยวิทยากรจาก Microsoft Thailand ITMaster ( 2022-07-27 03:05:50)

เอกสารแนะนำสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ITMaster ( 2022-07-04 12:07:38)

กำหนดการอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Proficiency) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 : IT Proficiency semester 1/2022 ITMaster ( 2022-06-10 13:43:19)

ประกาศผลการอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 (อบรมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 - 17 เมษายน 2565) ITMaster ( 2022-04-29 11:18:01)

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบแรก 18 ธันวาคม 2564 ITMaster ( 2022-01-04 14:35:07)

Student List: IT Proficiency for Learning (IT1) For International College Students during 1 – 14 November 2021. ITMaster ( 2021-10-29 16:32:32)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าอบรม IT for Learning ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 11 ต.ค. - 4 พ.ย. 2564 และมีรายชื่อประกาศแล้ว ให้เข้าอบรมด้วยตนเองในระบบ e-Learning โดยสามารถดูคลิปแนะนำการอบรมได้ที่นี่ ITMaster ( 2021-10-29 14:55:04)

คู่มือการใช้งาน PYU e-Leaning ITMaster ( 2021-09-23 12:35:36)

 

Wildcard SSL Certificates