ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการอบรม Payap IT Proficiency (IT1 และ IT2) และการสอบซ่อม ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
ITMaster ( 2023-05-10 15:01:25)

The result of the IT for Learning (IT1) Training course in semester 2/2022
ITMaster ( 2023-05-01 13:23:45)

ประกาศผลการอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 รอบการอบรม: วันที่ 1 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
ITMaster ( 2023-03-22 14:43:24)

The student list for the IT for Learning (IT1) Training course in semester 2/2022 runs from March 27 to April 21, 2023.
ITMaster ( 2023-03-20 14:25:15)

The Result of IT Proficiency for Working (IT2) Training, 2/2022, for International College Students during January 23–February 26, 2023
ITMaster ( 2023-03-16 12:02:35)

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 2/2565 (รอบพิเศษ) วันที่ 1 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66 ผ่านระบบ e-Learning (นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง)
ITMaster ( 2023-03-15 16:12:23)

Online Enrollment : IT Proficiency for Learning (IT1) for International College Students Semester 2/2022
ITMaster ( 2023-03-02 11:33:48)

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 2/2565 รอบอบรมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 - 4 มกราคม 2566 ผ่านระบบ e-Learning (นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง)
ITMaster ( 2023-02-21 15:51:11)

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
ITMaster ( 2023-02-01 14:12:25)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 2/2565 (รอบพิเศษ) ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 66 เป็นต้นไป (Update 8 ก.พ. 66 เวลา 14:55 น.)
ITMaster ( 2023-01-28 23:03:25)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

 

Wildcard SSL Certificates