ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 1/2565 อบรมวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 - 14 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ e-Learning (นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง)
ITMaster ( 2022-10-05 15:26:36)

ด่วน เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรไทยที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
ITMaster ( 2022-10-04 16:37:56)

Online Enrollment : IT Proficiency for Learning (IT1) for International College Students Semester 1/2022
ITMaster ( 2022-10-04 14:14:57)

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เรื่อง "PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ
ITMaster ( 2022-09-15 11:37:55)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 12 กันยายน 2565 - 2 ตุลาคม 2565 (update 6 กันยายน 2565)
ITMaster ( 2022-09-06 17:09:34)

The student list registers for the IT for Working (IT2) training course in semester 1/2022, which runs from August 29th to October 2nd, 2022.
ITMaster ( 2022-08-22 14:05:11)

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
ITMaster ( 2022-08-15 16:31:55)

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2565
ITMaster ( 2022-08-15 10:48:43)

Online Enrollment : IT Proficiency for Working (IT2) For International College Students Semester 1/2022. Please Submit by 21 August, 2022.
ITMaster ( 2022-08-08 16:10:33)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
ITMaster ( 2022-08-01 13:26:57)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

 

Wildcard SSL Certificates