ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
ITMaster ( 2022-08-15 16:31:55)

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2565
ITMaster ( 2022-08-15 10:48:43)

Online Enrollment : IT Proficiency for Working (IT2) For International College Students Semester 1/2022. Please Submit by 21 August, 2022.
ITMaster ( 2022-08-08 16:10:33)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
ITMaster ( 2022-08-01 13:26:57)

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการใช้งาน MS Teams สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 โดยวิทยากรจาก Microsoft Thailand
ITMaster ( 2022-07-27 03:05:50)

ประกาศ รับลงทะเบียนสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยนักศึกษาจะต้องส่งคำร้องและหลักฐานชำระเงินตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้
ITMaster ( 2022-07-21 14:01:03)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (Update 26 ก.ค. 65)
ITMaster ( 2022-07-08 17:53:26)

เอกสารแนะนำสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITMaster ( 2022-07-04 12:07:38)

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 กรกฎาคม 2565
ITMaster ( 2022-06-13 11:05:05)

กำหนดการอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Proficiency) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 : IT Proficiency semester 1/2022
ITMaster ( 2022-06-10 13:43:19)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

 

Wildcard SSL Certificates