ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
ITMaster ( 2023-02-01 14:12:25)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 2/2565 (รอบพิเศษ) ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 66 เป็นต้นไป (Update 8 ก.พ. 66 เวลา 14:55 น.)
ITMaster ( 2023-01-28 23:03:25)

ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 1 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 (update 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:45 น.)
ITMaster ( 2023-01-28 22:35:49)

The student list registers for the IT for Working (IT2) training course in semester 2/2022, which runs from January 23–February 26, 2023.
ITMaster ( 2023-01-18 14:21:41)

ด่วน เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) รอบพิเศษ เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรไทยที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มกราคม 2566 เท่านั้น
ITMaster ( 2023-01-12 12:20:23)

Online Enrollment : IT Proficiency for Working (IT2) For International College Students Semester 2/2022. Please Submit by 15 January 2023.
ITMaster ( 2023-01-09 15:15:45)

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566
ITMaster ( 2023-01-05 14:34:55)

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
ITMaster ( 2023-01-05 11:27:00)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ภาคเรียนที่ 2/2565 รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566
ITMaster ( 2022-12-19 14:07:37)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ภาคเรียนที่ 2/2565 รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
ITMaster ( 2022-12-14 13:46:00)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

 

Wildcard SSL Certificates