ข่าวประชาสัมพันธ์

Student List: IT for Working (IT2) training course in semester 2/2023. Date: 21, 28, February 2024, and 6 March 2024.
ITMaster ( 2024-02-16 11:25:00)

ด่วน ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 - 3 มกราคม 2567 (บางส่วน) update 3 กุมภาพันธ์ 2567
ITMaster ( 2024-02-03 15:34:27)

ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 รอบพิเศษ ระหว่างวันที่ 5 - 26 กุมภาพันธ์ 2567 (update 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:30 น.)
ITMaster ( 2024-02-03 15:16:14)

ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 (update 23 กุมภาพันธ์ เวลา 16:30 น.)
ITMaster ( 2024-02-03 15:00:25)

ด่วน!!!! เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 (รอบพิเศษ) ตั้งแต่ 15 - 31 มกราคม 2567 นี้เท่านั้น
ITMaster ( 2024-01-10 15:57:50)

Online Enrollment : IT Proficiency for Working (IT2) For International College Students Semester 2/2023. Please Submit by 14 February 2024.
ITMaster ( 2024-01-05 15:34:17)

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ภาคเรียนที่ 2/2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2567
ITMaster ( 2024-01-04 14:18:02)

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
ITMaster ( 2024-01-03 16:39:32)

ประรายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
ITMaster ( 2023-11-30 11:32:18)

ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 - 3 มกราคม 2567 (update 15 ธันวาคม 2566 เวลา 15:00 น.)
ITMaster ( 2023-11-24 15:14:23)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

 

Wildcard SSL Certificates